en avdeling av ccl
网上伟德赌场Checkpoint Systems,EN Avdeling AV CCL Industries,SEG TRE Kridiske kondene的TRE kritiske arminer:forbedringav finansregnskap,aktivering av Kanaler og forbedringav forbrukerlojalitet

VI Leverer IntellenteLøsninger- 带klarhet og effektivitet idetaljhandelmiljøetnårsom helst,hvor som helst。

VI Tilbyr Ende-Til-Ende-LøsningerSomgjørdetalbhandlereÅmålenøyaktigsanntidsbeholdning,akselererepåfyllingssyklusen,Forhindre在Varer Blir Utsolgt OG RedUsere Tyveri,OG Dermed ForgeRedre Tilgjengeligheten Til Varene og Kundens Opplevelse。

ForBedre Finansregnskap.
Forbedre forbrukerlojalitet.
Aktivere Kanaler.